Logo web blue bottom

Är ni behov av svenskundervisning för ert/era barn kan Svenska i Beijing hjälpa er. Vi har intresserade och utbildade lärare som brinner för det svenska språket och vet vad det innebär att bo i annat land samtidigt som du inte vill tappa ditt modersmål. Svenska i Beijing har sin undervisning på den internationella skolan Western Academy of Beijing. Vi kan även erbjuda lokal och provledare vid Tisus-test. Vi är medlemmar i SUF, Svensk Utlandsundervisnings Förening.

Välkommen

Svenska i Beijing bildades 2015 med syfte att erbjuda kompletterande undervisning för elever i Beijing som har svenska som levande språk i hemmet.

Målet är att stimulera och främja det svenska språket i tal och skrift. Att behålla gemenskapen bland de svenska eleverna men också att ge eleverna förutsättningar att bibehålla och utveckla sitt språk samt lära sig och uppleva svenska traditioner, kultur,  och historia.

Syfte och mål

basic.

design. create. inspire.

google-icon facebook-icon pinterest-icon twitter-icon P1040108_1 P1080712